Magia roślin

Projekt edukacyjno – czytelniczy realizowany w klasie I a ZSZ
„Magia roślin”

 

Czas realizacji : 19.09 – 21.11. 2017 r.

Cele ogólne:
- zmotywowanie do korzystania z biblioteki szkolnej,
- nauka sadzenia i pielęgnacji roślin.

 zobacz zdjęcia

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- korzysta z książek dostępnych w bibliotece szkolnej,
- zna sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin,
- pobiera sadzonki z rośliny matecznej i przygotowuje do ukorzenienia,
- samodzielnie umieszcza rośliny w podłożu i zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem,
- wykonuje opis dotyczący pielęgnacji sadzonek,
- tworzy ilustrację do książki.

 

Metody: słowna, zajęć praktycznych.

Formy pracy: indywidualna.

L. p

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

  1. 1.

Zapoznanie uczniów z projektem i sposobem realizacji.

Informacja na godzinie wychowawczej.

p. Magdalena Błaszak- Chudyba

19.09

  1. 2.

Wizyta w bibliotece szkolnej.

Zajęcia biblioteczne -

zapoznanie z literaturą na temat różnych roślin i ich pielęgnacji.

p. Magdalena Błaszak - Chudyba

20.09

  1. 3.

Przygotowanie podłoża i sadzonek.

Uczniowie przygotowują podłoże (torf z piaskiem w stosunku 1:1), pobierają sadzonki z rośliny matecznej i przygotowują do ukorzenienia (przycięcie liści)

p. Janina Kucharska

27.09

  1. 4.

Lekcja biblioteczna

Uczniowie biorą udział w zajęciach bibliotecznych.

T: Mój projekt ilustracji do książki.

p. Magdalena Błaszak - Chudyba

10. 10.

  1. 5.

Sadzenie

Uczniowie umieszczają sadzonki w podłożu, podlewają  i zabezpieczają osłoną z folii.

p. Janina Kucharska

04.10

  1. 6.

Etykiety z nazwą i sposobem pielęgnacji.

Uczniowie wykonują etykiety na doniczki.

p. Janina Kucharka,

p. Magdalena Błaszak- Chudyba

18. 10

  1. 7.

Gazetka.

Uczniowie tworzą gazetkę tematyczną.

p. Janina Kucharska,

p. Magdalena Błaszak – Chudyba.

3. 11.

  1. 8.

Podsumowanie projektu.

Prezentacja działań projektowych na forum szkoły.

p. Magdalena Błaszak- Chudyba

21.11

Copyright 2011. Free joomla templates |