Jestem patriotą - pamiętam

Projekt edukacyjno – czytelniczy realizowany w klasie III LO

„Jestem patriotą - pamiętam”

 

Czas realizacji : 18.09 - 21.11

Cele ogólne:

- zmotywowanie do korzystania z biblioteki szkolnej,

- pogłębienie wiedzy na temat II wojny światowej,

- rozwijanie zainteresowania przeszłością (zachowanie pamięci o miejscach związanych w historią),

- kształtowanie postaw patriotycznych.

zobacz zdjęcia

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- korzysta z książek dostępnych w bibliotece szkolnej,

- wyszukuje potrzebne informacje oraz zdjęcia w Internecie,

- tworzy prezentację multimedialną,

- redaguje pozdrowienia dla powstańca warszawskiego, zapisuje je na pocztówce i wysyła.

- odwiedza cmentarz.

 

Metody: słowna, praca z tekstem, praca w programie komputerowym Power Point, zajęć praktycznych, wycieczka.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

L. p

Zadania

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

  1. 1.

Zapoznanie uczniów z projektem i sposobem realizacji.

Informacja na godzinie wychowawczej.

p. Magdalena Błaszak- Chudyba

18.09

  1. 2.

Wizyta w bibliotece szkolnej.

Wybór książek potrzebnych do realizacji projektu.

p. Magdalena Błaszak - Chudyba

19. 09

  1. 3.

Wizyta na Poczcie.

Uczniowie odwiedzają pocztę celem odebrania pocztówek dla Powstańców.

Uczniowie

21.09

  1. 4.

Redagowanie pozdrowień dla Powstańca.

Akcja „Kartka dla Powstańca”

Uczniowie przygotowują teksty pozdrowień i życzeń dla Powstańca warszawskiego, zapisują je na pocztówkach, które następnie wysyłają.

p. Magdalena Błaszak - Chudyba

25.09

 

 

 

26.09

  1. 5.

Przygotowanie prezentacji.

Z książek dostępnych w bibliotece szkolnej uczniowie wybierają bohaterów, o których następnie przygotowują prezentację multimedialną (samodzielnie wyszukiwanie potrzebnych informacji z książek oraz z legalnych źródeł internetowych.

p. Magdalena Błaszak – Chudyba

27.09 – 23.10

  1. 6.

Wycieczka do Krakowa.

Uczniowie uczestniczą w wycieczce do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

p. Barbara Bobro

p. Elżbieta Jeż

p. Justyna Kępa

16.10

  1. 7.

Wizyta na cmentarzu.

Uczniowie odwiedzają „Stary cmentarz” w Tarnowie.

Palą znicze pod pomnikiem ofiar wojny i faszyzmu.

Odwiedzają miejsca spoczynku Tadeusz Tertila oraz Norberta Lippóczy’ego.

p. Magdalena Błaszak - Chudyba

6.11.

  1. 8.

Spotkanie z poezją.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach języka polskiego, na których analizują wiersze o tematyce wojennej.

Wyszukują współczesnych interpretacji poetyckich w postaci piosenek.

p. Magdalena Błaszak – Chudyba

 

  1. 9.

Finał projektu.

Przedstawienie wspólnej pracy na forum szkoły.

 

 

p. Magdalena Błaszak – Chudyba

21. 11

Copyright 2011. Free joomla templates |