Narodowe Czytanie

Uczniowie Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących przystępują do akcji Narodowego Czytania!

Celem akcji jest promowanie polskiej literatury oraz kształtowanie postaw patriotycznych w związku z obchodami jubileuszowego roku odzyskania przez Polskę Niepodległości.

10.09 w ramach zajęć lekcyjnych, świetlicowych i bibliotecznych wspólnie ze swoimi nauczycielami będą czytać adaptację "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Nauczyciele zredagują tekst lektury, który dostosowany będzie do możliwości i predyspozycji psycho-edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji. Akcję poprzedzi przygotowanie gazetek ściennych promujących to ogólnopolskie wydarzenie. Przeprowadzany będzie także konkurs oraz pogadanki z uczniami.

Copyright 2011. Free joomla templates |