„Dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej w procesie edukacyjnym”.

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić do udziału w IV Konferencji pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli i rodziców nt: „Dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej w procesie edukacyjnym". Od lat edukujemy i rehabilitujemy dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym o charakterze afazji. Dążąc do zapewnienia jak najwyższych standardów nauczania i terapii wciąż poszerzamy wiedzę i wprowadzamy innowacyjne metody pracy.

Gościem konferencji będzie Pani dr hab. Jolanta Panasiuk prof. UMCS Lublin, która w swoim wykładzie poruszy zagadnienia: specyficzne zaburzenia mowy u dzieci w diagnozie logopedycznej (alalia prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca); zróżnicowanie obrazu psychopatologicznego dzieci z afazją, rozpoznawanie afazji u dziecka i różnicowanie z innymi zaburzeniami rozwoju – procedura diagnostyczna, problemy szkolne dzieci z afazją; stymulowanie rozwoju dzieci z afazją; terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami sensorycznymi i motorycznymi; programowanie języka u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy.

Gościem drugiego dnia konferencji będzie dr Tomasz Zacłona PWSZ Nowy Sącz, który przedstawi innowacyjną metodę WebQuest. Kształtujemy u naszych uczniów umiejętność zdobywania wiedzy z zastosowaniem TIK. Dla uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej cyfrowe technologie stanowią narzędzie nawiązywania kontaktów i zdobywania wiedzy. Wspólnie z partnerskimi szkołami w Czechach i na Słowacji realizujemy wymagania podstawy programowej z zastosowaniem metody WebQuest. Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami.

Serdecznie zapraszamy

Szczegółowy program konferencji

Copyright 2011. Free joomla templates |