IV Konferencja pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli i rodziców

W dniach 29-30 listopada w naszej szkole odbyła się IV Konferencja pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli i rodziców na temat „Dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej w procesie edukacyjnym".

W pierwszym dniu Pani prof.nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk z UMCS w Lublinie przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienia dotyczące terminologii i diagnostyki dzieci z afazją, a co najcenniejsze podzieliła się swoim ogromnym doświadczeniem w zakresie planowania terapii logopedycznej oraz programowania języka u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy.

W drugim dniu gościliśmy w naszej szkole dr Tomasza Zacłonę z PWSZ w Nowym Sączu. Do Tarnowa przyjechali również nasi partnerzy z miejscowości Valašské Meziříčí w Czechach oraz z miejscowości Levoca na Słowacji, którzy w ramach programu unijnego Erasmus+ wspólnie z naszą szkołą realizują podstawę programową z zastosowaniem metody projektowej WebQuest w nauczaniu uczniów z wadą słuchu. W czasie wystąpień przybliżono uczestnikom konferencji specyfikę pracy tą metodą, dzielono się doświadczeniami oraz prezentowano efekty prac uczniów. Pani Dyrektor Beata Domańska w swoim wystąpieniu podkreślała, że stosowanie metody WebQuest to kolejny krok w kierunku rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w naszej placówce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego ważnego dla nas wydarzenia.

zobacz więcej zdjęć

Copyright 2011. Free joomla templates |