Nowe kursy!!!

kwalifikacjezawodowesukcesem

 

Rozpoczynamy realizację różnych form doskonalenia zawodowego uczniów zaplanowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II" realizowanego w ramach 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.
W związku z powyższym informujemy, iż w ramach w/w projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia dla naszych uczniów:

1. Kursy zawodowe:
- kursy programowania robotów w języku Scratch,
- kursy programowania gry edukacyjnej Scottie Go,
- kurs zdobienia ciast i tortów,
- kurs carvingu,
- kurs florystyczny.

2. Wizyty zawodoznawcze.
3. Staże/praktyki zawodowe.
4. Doradztwo zawodowe.

 

zobacz prezentacje

Copyright 2011. Free joomla templates |