Informacje aktualizacja

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z dn. 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i rozporządzenia MEN z dn. 25 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określono zasady prowadzenia nauczania na odległość, stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Przez okres od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. nauczyciele będą realizowali swoje zadania korzystając z komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych. Zajęcia będą realizacją podstawy programowej. Nauczyciele będą informować uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

Na ten moment egzamin ósmoklasisty nie został odwołany.

Bardzo prosimy aby poważnie podejść do tej nietypowej formy nauki i optymalnie wykorzystać ten trudny czas na naukę.

z poważaniem
Beata Domańska
Dyrektor ZSSdNiSS

Copyright 2011. Free joomla templates |