Sprzątanie świata

21. 09. Uczniowie naszej szkoły, jak co roku włączyli się w akcję „Sprzątanie świata". Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Nasi uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy. Młodsi zbierali śmieci z terenu wokół Parku Piaskówka, starsi sprzątali zaś okolice basenu i stadionu „Błękitnych". Efektem akcji była cała masa zebranych odpadów.

zobacz więcej zdjęć

„Women”

W dniu 14.09.2018 klasa pierwsza technikum fotograficznego udała sie z panią Kasia Laszek na wystawę uważanego za jedynego z najwybitniejszych fotografów na świecie Miltona H. Geene'a. Portretowały mu najpiękniejsze i najbardziej znane kobiety w latach 50 i 60. Wystawa nosi tytuł „Women"

zobacz więcej

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

10.09 uczniowie naszej Szkoły włączyli się w akcję Narodowego Czytania „Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W tym dniu na zajęciach czytali fragmenty lektury, słuchali interpretacji tekstu w wykonaniu Pary Prezydenckiej, a także wzięli udział w konkursie wiedzy. W nagrodę za dobre odpowiedzi otrzymali czerwone jabłuszka. Zwycięzcom gratulujemy!

zobacz więcej zdjęć

Narodowe Czytanie

Uczniowie Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących przystępują do akcji Narodowego Czytania!

Celem akcji jest promowanie polskiej literatury oraz kształtowanie postaw patriotycznych w związku z obchodami jubileuszowego roku odzyskania przez Polskę Niepodległości.

10.09 w ramach zajęć lekcyjnych, świetlicowych i bibliotecznych wspólnie ze swoimi nauczycielami będą czytać adaptację "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Nauczyciele zredagują tekst lektury, który dostosowany będzie do możliwości i predyspozycji psycho-edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji. Akcję poprzedzi przygotowanie gazetek ściennych promujących to ogólnopolskie wydarzenie. Przeprowadzany będzie także konkurs oraz pogadanki z uczniami.

Copyright 2011. Free joomla templates |