Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
Termin główny
21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 – język polski
22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 – matematyka
23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 - język obcy nowożytny

Termin dodatkowy
1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 - język polski
2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 – matematyka
3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 - język obcy nowożytny

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 19 czerwca 2020 r.

 Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 Przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdziesz tutaj

Komunikat o dostosowaniach znajdziesz tutaj

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019/2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019/2020
(Formuła 2017 - kwalifikacje dwuliterowe)

Terminy egzaminu pisemnego - 23 czerwca

Terminy egzaminów praktycznych:
TG.07 – Kucharz: 27 czerwca – 9 lipca
TG.04 – Cukiernik: 27 czerwca – 9 lipca

Szczegóły na stronie:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2017.pdf

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190808%20EPKwZ%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Uczeń branżowej szkoły I stopnia i czteroletniego technikum oraz uczeń i słuchacz szkoły policealnej, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.

Wzór deklaracji znajdziesz TUTAJ

Terminy składania deklaracji do 7 lutego 2020 r.

Copyright 2011. Free joomla templates |