Egzamin zawodowy

Tekst pojawi się wkrótce...

Egzamin gimnazjalny

Harmonogram egzaminów w 20018 r.

1. część humanistyczna –18 kwietnia 2018 r. ( środa )

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego –godz. 11:00

2. część matematyczno  - przyrodnicza –19 kwietnia 2018 r.  ( czwartek )
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00

 

Czytaj więcej...

Matura 2018

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:
- wstępną - w terminie do 30 września 2017 r.,
- ostateczną - w terminie do 7 lutego 2018 r. (termin dokonania ostatecznej zmiany w deklaracjach oraz ostateczny termin rezygnacji z przystąpienia do egzaminu.

Czytaj więcej...

Copyright 2011. Free joomla templates |