Matura 2018

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:
- wstępną - w terminie do 30 września 2017 r.,
- ostateczną - w terminie do 7 lutego 2018 r. (termin dokonania ostatecznej zmiany w deklaracjach oraz ostateczny termin rezygnacji z przystąpienia do egzaminu.

szczegóły:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

 

TERMINARZ EGZAMINÓW

EGZAMINY PISEMNE:
4 maj - JĘZYK POLSKI (poziom podstawowy)
7 maj - MATEMATYKA (poziom podstawowy)
8 maj - J. ANGIELSKI (poziom podstawowy)

 

 Szczegółowy harmonogram - zobacz tutaj

 

Odpowiedzi na pytania:
PO CO JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN MATURALNY? CO JEST NA NIM SPRAWDZANE?

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

JAKIE ZADANIA MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH ‎PRZEDMIOTÓW?

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO?

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO POBIERANA JEST OPŁATA?
CZY LAUREATOM I FINALISTOM OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH PRZYSŁUGUJĄ NA EGZAMINIE MATURALNYM SPECJALNE UPRAWNIENIA?

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ ‎PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB ORAZ ‎MOŻLIWOŚCI?

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM? KIEDY ŚWIADECTWO JEST ‎WYDAWANE?

Szukaj na stronie: https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

 

 

Szczegółowy harmonogram:
Copyright 2011. Free joomla templates |