Nowe kursy!

kwalifikacjezawodowesukcesem

Rozpoczynamy realizację różnych form doskonalenia zawodowego uczniów zaplanowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II" realizowanego w ramach 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.
W związku z powyższym informujemy, iż w ramach w/w projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia dla naszych uczniów:

1. Kursy zawodowe:
- kursy programowania robotów w języku Scratch,
- kursy programowania gry edukacyjnej Scottie Go,
- kurs zdobienia ciast i tortów,
- kurs carvingu,
- kurs florystyczny.

2. Wizyty zawodoznawcze.
3. Staże/praktyki zawodowe.
4. Doradztwo zawodowe.

zobacz prezentacje

Kursy zawodowe

Grupa uczniów ze Szkoły Branżowej i Technikum naszego Zespołu uczestniczyła w kolejnej edycji kursów zawodowych:

-kurs programowania robotów (paź-list.2019r.) ,
-kurs AutoCad (paź-list.2019r.).

Uczniowie klasy I Bż monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z nauczycielami brali udział w kursie języka migowego zawodowego
–budowlany (paź-grudz.2019r.)

Uczniowie po ukończeniu kursów otrzymali certyfikaty.

Kursy zawodowe

W naszej szkole odbyła się kolejna edycja kursów zawodowo-doskonalących i kursów kwalifikacyjnych (patrz. Omnibus budowlany). Uczniowie Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I st. nabyli wiedzę i nowe umiejętności uczestnicząc w kursach:
- kurs programowania robotów (czerwiec 2018)
- kurs informatyczny (maj 2018)
- kurs zdobienia ciast i tortów (październik 2018)
- Autocad (grudzień 2018).

Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy

bwm4gil916

W ramach projektu w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących realizowane są następujące formy wsparcia dla uczniów:

1. Kursy zawodowe:
- Kurs projektowania Auto-CAD
- Kurs Programowania Robotów,
2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
- zajęcia ICT
3. Staże i praktyki.
Czterech uczniów naszego zespołu odbyło staże zawodowe u pracodawców w branży budowlanej i usług gastronomicznych. Uzyskali dodatkowe umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Copyright 2011. Free joomla templates |