Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy

bwm4gil916

W ramach projektu w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących realizowane są następujące formy wsparcia dla uczniów:

1. Kursy zawodowe:
- Kurs projektowania Auto-CAD
- Kurs Programowania Robotów,
2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
- zajęcia ICT
3. Staże i praktyki.
Czterech uczniów naszego zespołu odbyło staże zawodowe u pracodawców w branży budowlanej i usług gastronomicznych. Uzyskali dodatkowe umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Copyright 2011. Free joomla templates |