Oferta pracy - matematyka

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie zatrudni nauczyciela matematyki i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki + surdopedagoga w wymiarze 1 etatu na umowę o pracę na zastępstwo w okresie od 01.09.2016 do 27.01.2017 r. - zobacz szczegóły

Copyright 2011. Free joomla templates |