0ferta pracy - nauczyciel zajęć praktycznych z przedmiotu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie zatrudni nauczyciela zajęć praktycznych z przedmiotu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie + surdopedagoga w wymiarze 0,45 etatu na umowę o pracę na zastępstwo w okresie od 01.09.2016 r. do 23.06.2017 r. - zobacz ofertę

Copyright 2011. Free joomla templates |