0ferta pracy - nauczyciel zajęć praktycznych z przedmiotu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie zatrudni nauczyciela zajęć praktycznych z przedmiotu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie + surdopedagoga w wymiarze 0,45 etatu na umowę o pracę na zastępstwo w okresie od 01.09.2016 r. do 23.06.2017 r. - zobacz ofertę

oferta pracy - nauczyciel przedmiotów teoretycznych w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie zatrudni nauczyciela przedmiotów teoretycznych w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie + surdopedagoga w wymiarze 0,39 etatu na umowę o pracę na zastępstwo w okresie od 01.09.2016 r. do 23.06.2017 r. - zobacz ofertę

Oferta pracy - podstawy przedsiębiorczości

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie zatrudni nauczyciela podstaw przedsiębiorczości + surdopedagoga w wymiarze 0,25 etatu na umowę o pracę na zastępstwo w okresie od 01.09.2016 do 13.12.2016 r. - zobacz szczegóły

Oferta pracy - matematyka

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie zatrudni nauczyciela matematyki i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki + surdopedagoga w wymiarze 1 etatu na umowę o pracę na zastępstwo w okresie od 01.09.2016 do 27.01.2017 r. - zobacz szczegóły

Copyright 2011. Free joomla templates |