Oferta pracy - historia

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie zatrudni nauczyciela historii + surdopedagoga w wymiarze 0,28 etatu

zobacz szczegóły

Dla absolwentów!

Informujemy, że w 2015r. Gmina Miasta Tarnowa ponownie realizuje program „Aktywny Samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym.

Zachęcamy zatem do podejmowania decyzji o rozpoczęciu dalszego kształcenia!

Copyright 2011. Free joomla templates |