Kursy i szkolenia kwalifikacyjne

Uczniowie Szkoły Zawodowej uczestniczyli w kursie kwalifikacyjnym: Monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych – B09 oraz szkoleniu: Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych L.6

Omnibus budowlany

ue loga projekty

Projekt pn. „Omnibus budowlany" realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 , 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów .

Kursy i szkolenia:
- kurs języka migowego zawodowego dla uczniów i nauczycieli,
- kwalifikacyjny kurs zawodowy – kwalifikacja B. 09
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
- Szkolenie: Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych L. 6

Copyright 2011. Free joomla templates |