Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca zdrowie stworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają
- dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
- podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi,
- tworzenia zdrowego środowiska

Nasza szkoła od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Od września 2012r. przystąpiliśmy do projektu "Szkoła Promująca Zdrowie".

Głównym celem Szkoły Promująej Zdrowie jest szerzenie wśród uczniów, rodziców i pracowników szkolnych wiedzy o zdrowiu i wyposażenie w umiejętności niezbędne do podejmowania działań na rzecz zdrowia.

 W osiągnięciu nadrzędnego celu pomogą nam następujące działania:

  • Poprawa sposobu żywienia młodzieży,
  • Zachęcanie do dbania o higienę własną,
  • Uświadomienie uczniom, że zdrowie to wartość i powinna zajmować wysokie miejsce w ich hierarchii wartości,
  • Wdrażanie wychowanków, nauczycieli, personelu i rodziców do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i innych
  • Profilaktyka antynikotynowa i alkoholowa
  • Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych, układu oddechowego i nowotworów.
  • Rozbudzanie potrzeby zwiększania aktywności ruchowej w szkole i w czasie wolny


Film edukacyjny nagrany w ramach projektu.

Raport z rocznej działalności Szkoły Promującej Zdrowie 2015/2016
Raport z rocznej działalności Szkoły Promującej Zdrowie 2016/2017

Szkoła Promująca Zdrowie-Spotkanie z rodzicami

9.02 w naszej szkole odbyło się zebranie z rodzicami, w trakcie którego prelekcję na temat: „Stres i metody radzenia sobie z nim" przeprowadziła pani Małgorzata Struchal – psycholog szkolny.

Na spotkaniu rodzice poinformowani zostali także o dotychczasowych działaniach Szkoły Promującej Zdrowie oraz zastanawiali się wspólnie nad organizacją przyszłych akcji w ramach projektu, który będzie atrakcyjny dla uczniów i zaangażuje ich w działania na rzecz profilaktyki zdrowia.

zobacz więcej zdjęć

One Billion Rusing

att e9c7cd55c64b47eb8b21ae69eb5f0adcOne Billion Rusing (po polsku - Nazywam się Miliard) to Ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony przejaw – przemoc seksualną.

W tym roku w Tarnowie wspólna taneczna akcja odbywa się po raz piąty! Tym razem ma ona poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym, bo problem przemocy wobec kobiet: sąsiadów, przyjaciół, znajomych, jest lokalnym problemem.
Nasza szkolna społeczność także włączyła się w akcję One Billion Rising – 28.01 nauczyciele oraz rodzice uczestniczyli w próbach tańca zumby, który odbywał się w tarnowskim klubie „Gwiazda".

Obchody Tygodnia Białej Wstążki

W ramach Tygodnia Białej Wstążki, który odbywał się od 25 do 29 listopada w Tarnowie, dla uczniów naszego Zespołu na lekcjach wychowawczych zostały przeprowadzone warsztaty na temat przemocy. Poprowadziła je p. psycholog Inga Prusak. W czasie zajęć uczniowie uczyli się rozpoznawać swoje emocje, odróżniać złość i agresję od przemocy oraz w jaki sposób adekwatnie reagować na własne emocje. Uczniowie pracowali metodą prezentacji i ćwiczeń praktycznych.

Dzień Życzliwości

W tym roku nasza szkoła po raz drugi obchodziła Dzień Życzliwości. Celem akcji było propagowanie wśród społeczności szkolnej życzliwości na co dzień. Z tej okazji uczennice działające w Samorządzie Szkolnym rozdawały etykietki z życzliwymi zwrotami, które następnie przekazywano osobom, którym chciano okazać przyjaźń i obdarzyć ciepłym słowem. Wspólnie stworzyliśmy również „Drzewo Życzliwości", na którym można było zostawić odciski swoich palców oraz przykleić karteczkę z pozytywnymi myślami. Życzymy wszystkim, aby Dzień Życzliwości trwał przez cały rok.

zobacz więcej zdjęć

Copyright 2011. Free joomla templates |