Bezpieczna Szkoła

Przystąpiliśmy do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, gdyż priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez szereg działań profilaktyczno- wychowawczych. Szkoła wystosowała formularz zgłoszenia do projektu w październiku 2010 roku. 23 III 2011r. odbyło się spotkanie zespołu partnerów. Po realizacji działań uzyskaliśmy Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo". W kwietniu 2013 r. zwróciliśmy się z wnioskiem o przedłużenie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" na kolejne 5 lat. Po odbyciu audytu uzyskaliśmy przedłużenie Certyfikatu. Partnerami zaangażowanymi w realizację projektu byli uczniowie, nauczyciele i rodzice - jako przedstawiciele szkoły oraz Policja, Kuratorium Oświaty i Urząd Miasta. Obecnie staramy się o uzyskanie Certyfikatu Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

Bezpieczne zabawy podczas ferii

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy

Sprawozdanie z realizacji działań i zadań podjętych lider bezpieczeństwa

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa plan działania 2018/2019

Analiza ankiet dla nauczycieli

Analiza ankiet dla uczniów

Analiza ankiet dla rodziców

Copyright 2011. Free joomla templates |