Bezpieczna Szkoła

W dniu 27.09 nasza szkoła otrzymała honorowy Certyfikat: ?Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Przez pół roku realizowaliśmy projekt koordynowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Patronat nad nim sprawowała Komenda Miejska Policji w Tarnowie.
Partnerami zaangażowanymi w realizację projektu byli Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice - jako przedstawiciele szkoły oraz Policja, Kuratorium Oświaty i Urząd Miasta.

Celem podejmowanych działań było i w dalszym ciągu będzie:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale również w środowisku,
  • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad,
  • kształtowanie świadomości współistnienia w społeczności szkolnej i lokalnej,
  • promowanie pozytywnych zachowań oraz zdrowego stylu życia.

Program wychowawczy

Szkolny program profilaktyki

Bezpieczne zabawy podczas ferii

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia

Copyright 2011. Free joomla templates |