Projekt edukacyjny „Bohaterom Niepodległej”

logo narodowe

 

Projekt edukacyjny „Bohaterom Niepodległej”

Świętujemy Niepodległą.
III etap 2017/2018

Wstęp
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę jest bardzo ważnym wydarzeniem  nie tylko dla naszego miasta,  ale dla całej Ojczyzny.   Przez  123 lata  naszego państwa  nie było na mapie Europy. Był to trudny czas okupiony wielkim cierpieniem oraz śmiercią wielu tysięcy Polaków.   Nasi rodacy nie poddawali się, prowadzili walkę z zaborcami narażając niejednokrotnie swoje życie. Chart ducha oraz ogromne poświęcenie spowodowały, że po ponad 100- latach niewoli Polska stała się wolnym krajem. Zawdzięczamy to nie tylko wielkim osobowościom, ale również zwykłym mieszkańcom polskich miast.  Wszystkim jesteśmy winni pamięć i hołd-  ceńmy ich i  wspominajmy , a ocalimy historię  od zapomnienia.

Założenie  projektu:
Współczesne oddziaływanie na młodzież powinno oprócz sfery intelektualnej poruszać  również sferę emocjonalną. Doskonale nadaje się do tego edukacja regionalna, która w swych przekazach zachowuje wiele mistycznych treści i doznań.

Realizacja projektu zakłada wyposażenie młodzieży niesłyszącej w wiedzę konieczną do optymalnego ich uczestnictwa w życiu społecznym. Gwarancją tego jest zakorzenienie i usytuowanie ich w historii i kulturze naszego narodu. Tylko świadomość swoich korzeni, znajomość historii własnego narodu może wykształcić postawę prospołeczną. Nauczyć, że istnieje silny związek pomiędzy dziejami "Małej Ojczyzny",  a losami "Ojczyzny  Dużej", a przede wszystkim nauczy brania odpowiedzialności za własne czyny. W realizacji programu chcemy położyć  szczególny nacisk na stosowanie metod aktywizujących, pobudzających działanie.

Cele szczegółowe:

  • Pogłębienie i kultywowanie wiedzy historycznej dotyczącej Odzyskania Niepodległości.
  • Uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z lat 1914-  1918 .
  • Wyeksponowanie udziału wybitnych osobowości oraz zwykłych mieszkańców Tarnowa i okolic  w dążeniach do odzyskania niepodległości
  • Wskazanie ważnych  miejsc związanych z tym wydarzeniem
  • Zaproponowanie różnych form świętowania Niepodległości
  • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
  • Rozbudzanie zainteresowań historią, szczególnie lokalną
  • Zapoznanie i zachęcanie do samodzielnego studiowania materiałów źródłowych
  • Integracja młodzieży niesłyszącej ze słyszącymi rówieśnikami
  • Zachęcanie uczniów  do samodzielnych działań, poznawania i dokumentowania historii

Do kogo jest adresowany projekt?
Beneficjentami tego projektu są uczniowie  niesłyszący klas ponadgimnazjalnych  z  Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie.

Terminarz realizacji projektu:

Zadania projektowe 

Termin realizacji

 Zapoznanie się z regulaminem III etapu konkursu: ”Świętujemy Niepodległą”

Czerwiec 2017 r.

 Opracowanie koncepcji projektu.

Wrzesień 2017 r.

 Złożenie  oferty udziału w projekcje – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie.

Wrzesień 2017 r.

 Realizacja założeń projektu.

Październik – grudzień 2017 r.

 Redagowanie materiałów z realizacji projektu.

 Październik –grudzień 2017 r.

Złożenie sprawozdania z realizacji projektu.

 Grudzień 2017 r.

 Udział w uroczystej gali podsumowującej realizację projektu.

 Grudzień 2017 r.

Wieczornica z filmem

28 listopada w naszej szkole uczniowie wzięli udział w spotkaniu z cyklu „Wieczornica z filmem", podczas którego mieli okazję obejrzeć film o tematyce związanej z I wojną światową pt. „Johny poszedł na wojnę". Film opowiada historię młodego, amerykańskiego żołnierza, który odnosi ogromne obrażenia fizyczne podczas walk na froncie I wojny światowej. Wzruszający i przejmujący film wywarł ogromne wrażenie na młodzieży, która z zapartym tchem śledziła tragiczne losy żołnierza.

Warsztaty plastyczne – „Mój niepodległościowy bohater”

21 listopada uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać swoja kreatywność i talenty biorąc udział w warsztatach plastycznych pt. „ Mój Niepodległościowy Bohater". Uczestnicy zajęć swoimi pracami artystycznymi oddali należny hołd i szacunek bohaterom i postaciom historycznym, dzięki którym możemy dziś cieszyć się wolnością.

zobacz więcej zdjęć

Wyniki konkursu plastycznego:
Kategoria – Młodsi
I miejsce – Michał Zając kl. VSP
II miejsce – Karina Kordzikowska kl. VI SP
III miejsce – Wiktor Zymuła kl. V SP
Kategoria – Starsi
I miejsce – Piotr Kędryna kl. II Gim
II miejsce – Kacper Gawlik kl. II Gim
III miejsce – Kamil Michałek kl. III Gim

Szkolny konkurs humanistyczny „Niepodległość”

28 listopada w naszej szkole zorganizowano Szkolny Konkurs Humanistyczny pt. „ Niepodległość". Uczniowie biorący udział w konkursie rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych, odpowiadając na pytania z bloku przedmiotów humanistycznych. Konkurs ten był formą podsumowania zdobytej wiedzy podczas realizacji projektu „Bohaterom Niepodległej".

Wyniki konkursu:
I miejsce – Jakub Homa kl. III Gim
II miejsce – Bartłomiej Bańdur kl. III LO
III miejsce – Anna Dziaduła kl. I b Bż
Wyróżnienie: Mirosław Mytnik i Wojciech Gibała kl. IIa Gim.

Konkurs wiedzy „Niepodległość”

W naszej szkole zorganizowano konkurs wiedzy dotyczący niepodległości. Zadaniem uczniów było samodzielne odszukanie odpowiedzi na pytania pojawiające się co pewien czas na tablicy informacyjnej. Wszyscy uczniowie, którzy poprawnie odpowiedzieli na wszystkie pytania zostali nagrodzeni.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Mateusz Kotarba kl. II b Bż
II miejsce – Paweł Ptaśnik kl. II a Bż
III miejsce – Patryk Gurgul kl. III Gim.

Copyright 2011. Free joomla templates |