Erasmus_plus

 

Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących realizuje program Unii Europejskiej - Erasmus+.

Naszymi partnerami są: szkoła z Lewoczy na Słowacji i szkoła z miejscowości Valašské Meziříčí , która znajduje się w Czechach.

Współpracujemy na rzecz innowacji pedagogicznych i wymiany dobrych praktyk dotyczących zastosowania w nauczaniu niesłyszących metody projektowej WebQuest.

WEBQUEST jest innowacyjną metodą nauczania , która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym. Oparta jest na samodzielnym zdobywaniu wiedzy przez ucznia, w której głównym źródłem wiedzy jest sieć Internet, a praca z komputerem determinuje aktywne działanie. Dodatkowo uczy współpracy w grupie, selekcjonowania informacji i komunikowania się.

Koordynatorem programu jest Fundacja Viribus Unitis z Nowego Sącza.

Spotkanie partnerów projektu

W dniach 20-21 listopada gościliśmy w naszej szkole nauczycieli ze szkół: w Lewoczy na Słowacji oraz z miejscowości Valašské Meziříčí w Czechach. To nasi partnerzy w realizacji projektu Unijnego Erasmus +. Współpracujemy na rzecz innowacji pedagogicznych - zastosowania w nauczaniu niesłyszących metody projektowej WebQuest.

Spotkanie było okazją do wymiany dobrych praktyk związanych z edukacją uczniów niesłyszących i słabosłyszących w Polsce, na Słowacji i w Czechach.
Nauczyciele dzielili się doświadczeniami związanymi z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.Wspólnie pracujemy nad metodami, które pozwolą na aktywne zdobywanie wiedzy i pokonywanie bariery niepełnosprawności. Jesteśmy przekonani, że to dobry początek owocnej współpracy i międzynarodowej przyjaźni.

zobacz zdjęcia

Copyright 2011. Free joomla templates |