Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koła Wolontariatu

Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu przyczyni się do rozwoju organizacji działających na rzecz osób z uszkodzeniem słuchu, w szczególności organizując i wspierając akcje woluntarystyczne wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest Fundację Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Małopolski. Projekt finansowany jest ze środków EEA Grants, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Czas realizacji projektu: 1 X 2014 r. – 31 III 2015 r.

PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
1 – Rekrutacja młodzieży do szkolenia na Liderów 6 SKW/UKW
2 – Rekrutacja osób do przeszkolenia na Opiekunów SKW/UKW
3 – Szkolenia 18 Liderów SKW/UKW
4 – Założenie i wsparcie SKW/UKW młodzieży niesłyszącej
5 – Wolontariat w akcji
6 – Wizyta studyjna
7 – Promocja

Copyright 2011. Free joomla templates |